MẠCH LED

ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH BX OVP-M4X ĐẦU XỬ LÝ HÌNH ẢNH BX OVP-M4X
CARD BX-V75E CARD BX-V75E
1.050.000₫
CARD LS-Q1 CARD LS-Q1
800.000₫
Mạch nạp Mạch nạp
80.000₫
mạch nháy theo nhạc thường mạch nháy theo nhạc thường
MẠCH FULL NHÁY THEO NHẠC MẠCH FULL NHÁY THEO NHẠC
Liên hệ: 0943181986
mạch 20 kênh mạch 20 kênh
140.000₫
mạch 16 kênh mạch 16 kênh
130.000₫
mạch 12 kênh CSL mạch 12 kênh CSL
mạch 12 kênh mạch 12 kênh
120.000₫
Mạch 8k CSL Mạch 8k CSL
140.000₫
Mạch 8 kênh Mạch 8 kênh
80.000₫