mạch 12 kênh CSL

Thương hiệu :

Giá 160.000₫

Mạch bao gồm 12 kênh.

Điện áp cấp từ 5V-24V DC

Công suất tải 30A/ kênh.

Công suất thực tải :

  • Bóng liền dây 3000 bóng/kênh.
  • Bóng F5: 1500 bóng/kênh.
  • Bóng rời chân: 6000 bóng/kênh.