PHA LED, ÂM TRẦN

Đèn âm trần 3 màu Đèn âm trần 3 màu
Led pha 50w ánh sáng trắng .hàng đủ 100% Led pha 50w ánh sáng trắng .hàng đủ 100%
Led pha 50w ánh sáng trắng Led pha 50w ánh sáng trắng
Led pha 30w ánh sáng trắng Led pha 30w ánh sáng trắng
Led pha 30w ánh sáng vàng Led pha 30w ánh sáng vàng
Led pha 20w ánh sáng trắng Led pha 20w ánh sáng trắng
Led pha 20w ánh sáng vàng Led pha 20w ánh sáng vàng
Led pha 10w ánh sáng vàng Led pha 10w ánh sáng vàng
Led pha 10w ánh sáng trắng Led pha 10w ánh sáng trắng