NGUỒN LED

NGUỒN ĐIỆN 5V-60A NGUỒN ĐIỆN 5V-60A
nguồn nhựa 12v-2A nguồn nhựa 12v-2A
nguồn nhựa 12v-1A nguồn nhựa 12v-1A
12v - 33A 12v - 33A
250.000₫
-4%
nguồn 5v 70A nguồn 5v 70A

Giá khuyến mại 250.000₫

Giá cũ: 260.000₫

Nguồn 12V - 5A Nguồn 12V - 5A
110.000₫
-26%
Nguồn 12v - 30A Nguồn 12v - 30A

Giá khuyến mại 170.000₫

Giá cũ: 230.000₫

Nguồn 12V -15A Nguồn 12V -15A
160.000₫
Nguồn 12V -20A Nguồn 12V -20A
200.000₫
Nguồn 12V -10A Nguồn 12V -10A
Liên hệ: 0943181986