nguồn nhựa 12v-1A

Thương hiệu :

Giá 50.000₫

nguồn nhựa 12v-1A. Bộ đổi nguồn từ 220v xuống 12v - 1A