mạch 20 kênh

Thương hiệu :

Giá 140.000₫

ẠCH ĐIỀU KHIỂN LED 20 KÊNH là loại mạch điều khiển bảng led vẫy chuyên dùng cho bộ chữ lớn dưới 20 ký tự

công suất đầu ra cảu mạch điều khiển led 20 kênh

- mạch điều khiển led 20 kênh loại thường

chạy điện 5v, công suất đầu ra mỗi cổng: 300b/ cổng

- mạch điều khiển led 20 kênh công suất

chạy điện 5v, công suất đầu ra mỗi cổng: 500b/ cổng