led F8/D12 4 dây 9883

Thương hiệu : Long Led

Giá khuyến mại 4.200₫

Giá gốc: 4.500₫

Màu Sắc: Full color

Điện Áp: DC 5V

Công Suất: 0.3W

Dây: 50 bóng

Khoảng cách bóng: 7cm