Cụm 4 bóng đế sắt 7 màu

Thương hiệu :

Giá 3.500₫

- Bóng sử dụng : SMD 5050

- Kích thước cụm led hắt : 3,8 cm X 3,8 cm

- Dây nối giữa các cụm dài 10 cm

- Mỗi dây có 20 cụm bóng

- Nguồn điện sử dụng :  12V

- Đế sắt , được tráng lớp nhựa chống nước phần mạch

- Chuyên sử dụng cho mục đích hắt sáng mặt chữ mica cho KARAOKE , BAR , SÀN